Opšte

Evropsko trgovinsko udruženje za nanotehnologiju

Evropsko trgovinsko udruženje za nanotehnologiju

Evropski institut za nanotehnologiju najavio je namjeru da stvori Evropsko trgovinsko udruženje za nanotehnologiju. Nazvat će se „Europska trgovinska asocijacija nanotehnologije“ (ENTA).

Među ciljevima ove nove asocijacije su komunikacija s javnim upravama, promicanje koordinacije između sektora nanotehnologije, političara i znanstvene zajednice kako bi doprinijeli razvoju novih sigurnih i odgovornih nanotehnologija (vidi definiciju odgovorne nanotehnologije).

Prema izjavi koju je objavio Cordis, „ENTA će blisko surađivati ​​sa medijima i javnim tijelima na objavljivanju stavova i potreba sektora (u vezi sa zakonodavstvom, propisima i standardnim operativnim procedurama) i stvoriti snažne veze s nevladinim organizacijama i javnošću kako bi se osigurala posvećenost cijele zajednice ”.

Ciljevi novog Evropskog udruženja za nanotehnologiju biće:

  • Omogućiti povoljne uslove za povećana ulaganja i veću koordinaciju istraživačko-razvojnih aktivnosti
  • Razvoj konkurentne infrastrukture širom sveta
  • Promicati obrazovanje i interdisciplinarnu obuku istraživača, naglašavajući poslovni pristup
  • Poštujući etičke principe, integrirajući društvena pitanja u prve faze istraživanja i razvoja i promovirajući raspravu i dijalog s građanima

ENTA će biti zvanično predstavljen u junu.Video: Biotehnologija in njena moč v prihodnosti (Decembar 2021).