Informacija

Torba

<b>Torba</b>

Torba, Službeno sekundarno tržište berze od Akcije, namijenjeni ekskluzivnom pregovaranju o istim ili drugim konvertibilnim vrijednosnim papirima ili koji daju pravo na sticanje ili pretplatu. Ovo tržište je ključno u modernoj ekonomiji jer omogućava finansiranje kompanija.

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (LMV) kaže sljedeće "Službena sekundarna tržišta vrijednosnih papira su ona koja redovno posluju, u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim razvojnim propisima, a posebno u pogledu uslova pristupa, ulaska u trgovanje, operativnih postupaka, informiranja i javnosti.."

U praksi kompanije koje emituju akcije ili hartije od vrednosti sa promenljivim dohotkom takođe izlaze na Berzu kao primarno tržište gde mogu da ozvaniče svoje ponude za prodaju akcija ili dokapitalizacije.

Fiksni dohodak ugovoren je i na berzi, kako javnog, tako i privatnog duga.

Vidi Berza, berza u Španiji sa citatima i vijestima.

VideoNasdaq - New York


Video: Artur Rojek A miało być jak we śnie feat. Taco Hemingway (Decembar 2021).