Opšte

Bioinspirirane nanotentene

Bioinspirirane nanotentene

Kao što radio-antene pojačavaju signale sa mobitela i televizora, na principu se može primijeniti isti princip, što bi dugoročno moglo dovesti do razvoja efikasnijih dioda i ćelija koje emitiraju svjetlost. kompaktnije parcele; ili se čak koristi u kvantnoj kriptografiji.

Budući da je svjetlost val, trebalo bi biti moguće razviti optičke antene koje mogu pojačavati svjetlosne signale na isti način na koji televizori i mobilni telefoni snimaju radio valove. Međutim, budući da svjetlost oscilira milion puta brže od radio talasa, izuzetno su mali objekti, nano veličine (nm), potrebni za hvatanje takvih brzih svjetlosnih talasa. Stoga je optički ekvivalent elementarne antene (tipa dipola) kvantni odašiljač okružen s dvije čestice hiljadu puta manjim od ljudske dlake.

Izvor: http://www2.cnrs.fr/en/2081.htm