Opšte

Svjetski napredak bloga, Kongres BloggerCon II

Svjetski napredak bloga, Kongres BloggerCon II

BloggerCon je konferencija o blogovima 17. aprila o atraktivnom kampusu na Harvardu (Harvard Law School, Pound Hall).

BloggerCon kongres govori o web blogovima u novinarstvu, obrazovanju, nauci, poslovanju i politici. Registracija je besplatna.

U latinoameričkom svijetu upotreba web blogova mnogo se raširila, ali prilično je daleko od njegove masovne upotrebe s entitetom da se taj fenomen registrira u Sjedinjenim Državama. Dobijamo mnogo vrlo jednostavnih poruka koje nas pitaju za informacije o tome kako napraviti blog. U međuvremenu, anglosaksonski svijet već raspravlja o njemu kao vrlo čvrstoj alternativi po pitanjima kao što su novinarstvo, naučni svijet, politika, itd. Preporučena veza: Kako napraviti blog.Video: Vladimir Grbić: Strah od greške je najveći ubica ambicija u sportu (Decembar 2021).