Opšte

Dijagnosticiranje depresije

Dijagnosticiranje depresije

Krvni test može pomoći u dijagnosticiranju depresije.

Test krvi mogao bi omogućiti značajno razlikovanje bolesnika s depresijom od onih bez.

Do sada dijagnoza veliki depresivni poremećaji drugi psihijatrijski poremećaji tradicionalno su se temeljili na simptomima pacijenta. Međutim, tačnost može varirati ovisno o iskustvu liječnika i dostupnim resursima.

Ovim testom, u kojem se pregledava 9 biomarkera, povećava se dijagnostička preciznost i omogućava praćenje individualnog odgovora svakog pacijenta na liječenje.

Takođe ima 91% osetljivosti i specifičnost od 81% u razlikovanju između učesnika koji imaju veliki depresivni poremećaj i zdravih pojedinaca.


Video: Simptomi umereno teske depresije (Decembar 2021).