Starenje

Nova terapija protiv starenja

Nova terapija protiv starenja

Kontrolirano oslobađanje nanočestica u starosnim ćelijama pomoću nove nanodevice. Izvor: CSIC.

Tim španskih naučnika razvio je pametni uređaj sačinjen od nanočestica koji mogu selektivno otpuštati lijekove u starenju ljudskih stanica.

Nanočestice ovog uređaja imaju samo selektivno otvaranje ćelija u degenerativnoj fazi ili starosnim ćelijama.

Senescence je fiziološki proces koji omogućava eliminaciju starenja ćelija promjenama koje mogu ugroziti njihovu održivost. U mladim organizmima mehanizmi senescencije sprečavaju pojavu tumora, ali starenjem senescentne ćelije nakupljaju se u organima i tkivima, utičući na njihovo normalno funkcioniranje.

Eliminacija ovih stanica mogla bi usporiti pojavu bolesti povezanih sa starenjem poput raka, Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti.

Za istraživanje su korišteni novi nano uređaji u primarnim kulturama dobivenim od pacijenata s diskeratosis congenita (CD), sindromom ubrzanog starenja. Stanice iz ovih kultura pokazuju visok nivo aktivnosti beta-galaktozidaze, enzima karakterističnog za senescentno stanje.

Nanočestice se otvaraju kada otkriju prekomjernu ekspresiju ovog enzima i ispuštaju njihov sadržaj kako bi se uklonile stare stanice, spriječile propadanje ili čak ponovno aktivirale za pomlađivanje.


Video: Alzheimers Is Not Normal Aging And We Can Cure It. Samuel Cohen. TED Talks (Decembar 2021).