Opšte

Sredstvo protiv raka protiv nanocjevčice

Sredstvo protiv raka protiv nanocjevčice

U suradnji s Japanskom agencijom za nauku i tehnologiju (JST) i Uredom za razvoj znanosti Institut za rak Japanske fondacije za istraživanje rakah (JFCR), NEC je inkapsulirao cisplatin, vrstu antitumorskog sredstva, u ugljikove nanocjevčice nazvane "ugljeni nanohorni “, tip ugljikove nanocjevčice promjera 2-5 nanometara i duljine 40-50 nanometara. Kad se doda nekoliko stotina "nanohorna", oni formiraju sferu promjera 100 nanometara.

Koristeći elektronski mikroskop, tri partnera su primijetila da cisplatin održava svoju molekularnu strukturu i oblik i grozd od 2 nm u nanohorn. Pokusi sa ćelijama potvrdili su da se sredstvo postepeno oslobađa iz bakterije nanohorn, uništavajući ćelije raka.

Izvor: Japan Corp, NEC, JST i JFCR uspješno inkapsulira antitumorsko sredstvo u karbon nanocjevčicu

Teme koje se odnose na sredstvo protiv raka u nanocjevkama:

  • Nanocevke
  • Napredak protiv raka


Video: Priprema leka za rak i imunitet (Decembar 2021).