Informacija

Banka potraživanja Španije

<b>Banka potraživanja Španije</b>

Služba za potraživanja Banke Španije. Tijelo zaduženo za primanje i obradu potraživanja koje klijenti kreditnih institucija mogu formulirati u vezi sa svojim postupcima u određenim operacijama koje su podložne kršenju pravila discipline ili dobre bankarske prakse i upotrebe.

Služba za potraživanja Banke Španjolske konfigurirana je kao radna jedinica ugrađena u pravne službe Banke Španjolske, ovisno o sjedištu, a prilagođava se smjernicama Izvršnog vijeća.

Služba za potraživanje regulirana je s tri zakonske odredbe u kojima je uspostavljen pravni režim primjenjiv na navedenu uslugu:

  • Stvaranje za rješavanje incidenata između klijenata i depozitnih institucija Naredba ministara od 3. marta 1987. o liberalizaciji kamatnih stopa i uvjeta i o pravilima djelovanja kreditnih institucija.
  • Osnove i trenutni režim koji proširuje opseg djelovanja Službe na sva potraživanja od „kreditnih institucija“. OM od 12. decembra 1989. godine o kamatnim stopama i provizijama, pravilima postupanja, informisanju klijenata i javnosti kreditnih institucija.
  • Transparentnost poslovanja i zaštita klijenata. Cirkular 8/1990 od 7. septembra Banke Španije.


Video: posao u spaniju (Decembar 2021).